top of page

Dienstverlening aan ondernemingen

Verzorgen boekhouding

Als administratiekantoor kunnen wij de volledige boekhouding voor Uw onderneming verzorgen. Het enige wat U hoeft te doen is het aanreiken van de brondocumenten (binnenkomende en uitgaande facturen, bankmutaties etc.), hier en daar wat toelichting geven en de rest doen wij.

Veel ondernemers kiezen er voor om zelf een deel van het administratieve werk op kantoor te doen. Het gaat dan met name om het invoeren van de brondocumenten. Wij adviseren en begeleiden U hierin, zorgen als U dat wenst dat er een boekhoudprogramma beschikbaar komt en controleren op correcte boekhoudkundige verwerking.

Ook verzorgen wij de periodieke rappotering uit de boekhouding in de format die U wenst.

Hebt U om een of andere reden jaarlijks een accountantsrapport nodig, maar wilt U de kosten hiervan tot een minimum beperken. Wij helpen U graag hiermee. In afstemming met het betreffende accountantskantoor leveren wij een balansdossier met bijlagen aan, op basis van de door ons of U gevoerde boekhouding.

Verzorgen loonadministratie

Hebt U slechts enkele (1 tot 5) medewerkers in dienst, verzorgen wij op basis van door ons zelf beheerde rekenmodules en administratieve tools voor U de loonberekeningen en administratie (inclusief fiscale en overige aangiftes). Heeft U meer medewerkers in dienst, dan begeleiden wij U op verzoek naar een erkend bureau of schakelen wij  een bureau in als sub-verwerker.

Opstellen jaarrekening

Zowel voor eenmanszaken (waaronder ZZP-ers), vennootschappen, rechtspersonen en andere ondernemingsvormen verzorgen wij de jaarrekening op basis van de door ons gevoerde of begeleide boekhouding. Wij doen dit volgens Nederlands recht en gebruiken hierbij de NOAB-samenstellingsverklaring.

Tevens verzorgen wij indien noodzakelijk de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel en begeleiden wij het tot stand komen van de de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Doen fiscale aangiftes

Wij verzorgen de fiscale aangifte voor de ondernemer ingeval het om een particuliere onderneming gaat

Ook de aangifte vennootschapsbelasting voor rechtspersonen wordt door ons verzorgd.

Uiteraard kunt U bij ons terecht voor het indienen van de periodieke aangifte omzetbelasting en opgave intracommunautaire leveringen/prestaties. Geeft U er de voorkeur aan zelf periodiek aangifte omzetbelasting te doen, maar wilt U wel zeker zijn van een volledig correct afrekening op jaarbasis, controleren wij deze voor U op basis van de jaarcijfers van Uw onderneming. Indien noodzakelijk verzorgen wij voor U de suppletieaangifte.

Controle van de aanslagen en alle correspondentie en afhandeling inzake bovengenoemde aangiftes wordt uiteraard door ons verzorgd.

Overige dienstverlening

Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten van Uw boekhouding voor het declareren van ontwikkelingskosten bij subsidiegevers (Nederlandse of Europeese). Ook bij het opstellen van de begroting volgens de richtlijnen van de betreffende subsidieregeling zijn wij U gaarne van dienst

Heeft U andere vragen op fiscaal of financieel gebied of zoekt U een sparringspartner die U van advies kan voorzien bij financieel/economische aangelegenheden? Administratiekantoor Martens is U graag van dienst.

Verzorging boekhouding
Loonadministratie
Jaarrekening
Fiscale aangiftes ondern
Overige onderneming
bottom of page